Luni, 31 august, consilierii locali din Medgidia au fost convocaţi în şedinţă extraordinară de îndată, pentru a aproba cele trei proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

La primul punct s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2017.

Consilierii locali au aprobat apoi proiectul de hotărâre pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public în Municipiul Medgidia. Propunerea a avut în vedere necesitatea modernizării/extinderii sistemului de iluminat public în Medgidia, Valea Dacilor şi Remus Opreanu, funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii existente, realizarea unui sistem de iluminat unitar şi eficient, care să corespundă cerinţelor de trafic în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru întreaga unitate adminsitrativ-teritorială. Proiectul a întrunit 13 voturi din 14 consilieri prezenți.

Amintim că, săptămâna trecută, locuitorii din municipiul Medgidia au fost invitați la o dezbatere publică având ca temă delegarea acestui serviciu. „Au fost câteva întrebări din partea consilierilor locali, care au primit însă și răspunsuri. Este o acțiune pe care o facem din necesitate pentru că sistemul de iluminat public are nevoie de mari investiții pentru a fi funcțional. Seară de seară se întâmplă ca o parte din sistemul de iluminat public din oraș să «pice». Mai mult, odată cu schimbarea sistemului public de iluminat cu o tehnologie modernă, la bugetul local se va realiza și o economie considerabilă din consumul de energie, întrucât vrem să aducem tehnologia LED și pe iluminatul stradal. Este vorba despre o sumă pe care o putem economisi și care ar putea ajunge până la 10 milioane de lei“, a explicat Bogdan Moșescu, administratorul public al Primăriei Medgidia.

La punctul trei s-a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia.