Primăria municipiului Medgidia a fost, astăzi, gazda dezbaterii publice cu tema „Delegarea serviciului de iluminat public local în municipiul Medgidia – etapa consultare publică”. Administratorul public al Primăriei Muncipiului Medgidia, Bogdan Moșescu, a prezentat principalele probleme cu care se confruntă iluminatul public şi ceea ce ar trebui realizat pentru îmbunătăţirea acestei situaţii.

Potrivit citymanagerului municipiului Medgidia, în prezent în localitate sunt montate aproximativ 2700 de lămpi de iluminat, destul de vechi, și care nu acoperă necesarul actual. Acesta explică faptul că ar fi nevoie de peste 3400 de lămpi moderne de iluminat public stradal, la care se adugă și alte aproape 350 de lămpi de iluminat arhitecturale, care să pună în valoare anumite clădiri sau monumente.

„Iluminatul existent nu acoperă în totalitate străzile municipiului – există corpuri de iluminat lipsă și zone unde iluminatul nu funcționează. Au fost identificate un numar de 2.666 corpuri de iluminat și un număr de 2.912 stâlpi ce ar trebui să fie utilizați. Iluminatul existent nu este în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv SR EN 13201/2004, sursele de lumină utilizate fiind cu tehnologii învechite – cu descărcări în vapori de mercur și chiar incandescență“, a precizat Bogdan Moşescu.

Potrivit propunerilor avansate astăzi în cadrul dezbaterii publice, în municipiul Medgidia ar urma să se amplaseze, pe marginea drumurilor publice, 3.423 puncte luminoase şi 349 aparate de iluminat arhitectural. Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin investiţiile aduse serviciului de iluminat public se numără: îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Medgidia; optimizarea consumului de energie; garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public; realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale).

„Referitor la economia realizată la bugetul local  rezultând din costurile cu energia electrică, s-a realizat un stiudiu și, timp de 10 ani, s-ar cheltui cu energia electrică aproximativ 8 milioane de lei. Dacă becurile de iluminat vor fi schimbate cu becuri led, atunci costurile ar scădea de la 8 milioane de lei, la trei milioane de lei“, a mai punctat Bogdan Moșescu, administratorul public al Medgidiei.

Administraţia publică locală propune realizarea investiţiei în două etape diferite bazate pe doua surse de finanţare:   etapa 1 – Investitiile privind „Înlocuire aparate de iluminat oraş, extindere, sistem telegestiune, iluminat arhitectural” – se va realiza din surse proprii în baza unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune realizat pe o perioada de 10 ani. Etapa 2 – Investitiile privind „Obiectivele: Independenţei,  Poporului,  Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocârliei, Parcare şi acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creangă şi Piaţeta Decebal” – se va realiza din fonduri externe nerambursabile sau alte surse legal constituite.