Primăria Comunei Mircea Vodă, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul Achiziţii Publice – investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau administraţie publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 18 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Mircea Vodă și la numărul de telefon 0241/838.140.