Școala Gimnazială nr.1 Siliștea anunță scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor cu jumătate de normă, în cadrul structurii „Grădinița cu Program Normal Țepeș Vodă“.

Condițiile de participare sunt următoarele:

 • să aibă cetățenie română;
 • să aibă vârsta minimă de 21 de ani;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
 • studii medii sau minimum zece clase;
 • curs de perfecționare„ Igiena“.

 
Documente necesare pentru înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere adresată directorului instituției;
 • copie + orginal ale actelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • copii + original certificate de naștere și certificat de căsătorie;
 • copie + original carte de identitate;
 • copie carte de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/ specialitate;
 • cazier juridiciar în original;
 • adeverința medicală de angajare corespunzătoare postului ;
 • caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Depunerea dosarelor se face la secretariatul școlii (date comisie Dumitrache Alina telefon 0761.140.477) 10 iulie, ora 10.00 – 15.00. Pe date de 17 iunie va avea loc selecția dosarelor și afișarea rezultatelor.

Concursul va avea loc pe data de 31 iulie și constă în trei etape: proba scrisă, între orele 10.00 – 12.00, proba practică este între  13.00 – 14.00 și proba de interviu este la ora 15.00. Afișarea rezultatelor se va face la ora 16.00.

Relații se pot obține la sediul școlii sau la numărul de telefon 0241.825.858