Câteva primării din județul Constanța sunt în căutare de forță de muncă.

La Ovidiu, se caută un inspector superior pentru Compartimentul IT Urmărire și Executări Silite, Serviciul Impozite și Taxe, Direcția Financiară, un referent asistent la Compartimentul Agricol, Serviciul Administrație Publică Locală, un referent principal în cadrul Compartimentului ADPP și Administrativ, Serviciul ADPP și Achiziții Publice și un consilier asistent la Compartimentul Achiziții Publice, Investiții, Programe și Proiecte, Serviciul ADPP și Achiziții Publice.

Cei care doresc să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții: pentru postul de inspector superior este nevoie de studii superioare în domeniul științelor juridice, specializarea drept și să aibă o vechime de cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Pentru postul de referent asistent, se cer studii liceale, cu diplomă de bacalaureant, și o vechime de cel puțin 6 ani în specialitatea studiilor. Tot studii medii se cer și pentru referent principal, de data aceasta fiind vorba despre o vechime minimă de 5 ani.

Candidatul pentru postul de consilier asistent trebuie să fie absolvent de studii universitare și să aibă cel puțin un an vechime.

Examenul scris este programat pentru zilele de 14 și 15 iunie, urmând ca ulterior să fie anunțată și data la care se va susține interviul.

O altă primărie care face angajări este cea de la Valu lui Traian. Aici, este scos la concurs un singur post, și anume de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Contabilitate Mijloace Fixe, Biroul Buget – Contabilitate – Serviciul Buget – Finanțe. Se pot înscrie la concurs absolvenți de studii universitare, care au cel puțin un an de experiență. Și la Valu lui Traian proba scrisă este programată pentru data de 14 iunie.

Primăria Peștera anunță, de asemenea, scoaterea la concurs a două posturi: consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Achiziții publice, și consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Urbanism, Protecția Mediului I.