Marți, 12 decembrie 2017, sediul Primăriei comunei Cuza Voda, a fost gazda conferinţei de lansare la nivel local a proiectului european „Măsuri integrate pentru comunitate“.Proiectul, care a demarat încă din 15 septembrie 2017, este implementat de către Asociaţia Europeană pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Asociația Comunelor din Romania, APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat, Primăria Cuza Vodă și Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni în Comuna Cuza-Vodă, jud. Constanța, iar valoarea totala a acestuia este de 19.329.792,07 lei.

Obiectivul principal al proiectului este scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 640 de persoane, din care 110 de copii si 192 romi, care locuiesc în zone marginalizate în care există populație de etnie romă din comuna Cuza-Vodă, județul Constanța, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând și asigurând complementaritea dintre investițiile în infrastructură și cele destinate dezvoltării capitalului uman, prin participarea la actiuni integrate educationale, de ocupare si antreprenoriat, sociale si medicale de calitate, de locuire si reglementare acte, prin promovarea principiilor de incluziune sociala si nediscriminare

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Cuza Vodă cu 640 de persoane, din care 192 de etnie roma prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 640 persoane participante în proiect; 30 copii între 0-3 ani participanți la un program de educație ante-preșcolară; 40 de copii cu vârstele între 3 – 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 20 de copii din clasele a IV-a vor beneficia de un program de educație remedială de tip ”școală după școală”; 20 de copii din clasele a VIII-a vor beneficia de sprijin educațional intensiv; 90 de părinți vor participa la ‘’Școala părinților’’; 2 Centre Comunitare Integrate înființate, reabilitate, dotate și dezvoltate în Cuza-Vodă; 406 de persoane participante la programe de formare profesională; 122 de persoane plasate pe piața muncii; 15 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 640 persoane beneficiare a serviciilor sociale; 606 persoane vor beneficia de servicii medicale; 50 de locuințe reabilitate/igienizate; 30 de persoane consiliate juridic; 300 de persoane participante la activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii – Integrarea socio-economică a comunităţii marginalizate, cum ar fi romii, Componentă 1 – Apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității).

Infrastructura locală, refăcută din bugetul propriu

Pe lângă acest proiect european de care va beneficia direct comunitatea locală din Cuza vodă, Autoritățile locale au, de asemenea, lucrări proprii. În zilele care urmează se va demara un proiect foarte necesar comunei, un drum de legătură între Cuza Vodă și Castelu. “Am reușit cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, cu suma luată din rectificarea din primăvara acestui an, 200.000 de lei, să începem lucrarea de pietruire a Drumului de Exploatare 144 în lungime de un kilometru care leagă comuna noastră de Castelu. Este un drum care trece prin Ferma 3 iar lucrarea trebuie terminată până la sfârșitul acestui an”, menționează primarul Viorel Dulgheru. Banii alocați nu sunt suficienți pentru terminarea lucrării astfel că lucrarea va fi acoperită cu bani de la bugetul local. “Diferența pentru terminarea lucrării, 50.000 de lei, îi vom vota la ședința de Consiliu Local de pe 27 decembrie”, spune primarul.

Acesta speră că la ședința de Consiliul Județean care va avea loc pe 20 decembrie, la bugetul local al comunei pe care o conduce să mai ajungă ceva bani în urma rectificărilor bugetare. Și bugetul comunei este în lucru iar acesta va fi ajustat sau îmbunătățit și în funcție de banii ce le vor fi alocați.