Ședința de Consiliului Local se va desfășura astăzi, începând cu ora 17.00. Pe ordinea de zi, aleșii locali vor dezbate șapte puncte.
  1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, previzionat pe anul 2018

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Actualizarea devizului si a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Stabilirea indemnizatiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judet Constanta, incepand cu 01 ianuarie 2018

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Poliţiei Locale Medgidia, incepand cu 01 ianuarie 2018

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, pentru perioada 01.01-31.12.2017

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018, conform Legii nr.416/2001privind venitul minim garantat

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea dezmembrării imobilului identificat cadastral sub nr.103217, în două loturi