Parlamentul a votat vineri, 22 decembrie, în prima lectură, un proiect de modificare a unor acte legislative prin care se extinde, de la trei la cinci ani, perioada de dare în arendă a terenurilor agricole. Contractele vor fi înregistrate la oficiul cadastral teritorial.

La cererea titularului, termenul de dare în arendă a unui bunului imobil poate fi mai mic de cinci ani. În acest caz, contractul se va înregistra la primărie, transmite IPN.

Unul din autorii proiectului de lege, deputatul democrat Ion Balan, a spus în plenul Parlamentului că înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de până la cinci ani îl va scuti pe arendaş de obligaţia de a-l înregistra la primărie.

Deputatul a adăugat că reînregistrarea contractelor de arendă a terenurilor agricole la fiecare trei ani atrage costuri ce ţin de înregistrare, necesită timp pentru chemarea la primărie a proprietarilor.

De asemenea, există cazuri când, la expirarea termenului de trei ani, proprietarii de terenuri reziliază contractele de dare în arendă, iar arendaşii care au investit în ameliorarea stării terenurilor agricole rămân păgubiţi.

În opinia autorilor proiectului, o asemenea abordare este incorectă şi nesănătoasă. Extinderea termenului va asigura garanţii şi facilităţi pentru ambele părţi.