Guvernul a aprobat miercuri un proiect de OUG prin care modifică Legea 98/2016 privind achizițiile publice, astfel încât autoritățile să poată încheia contracte mult mai ușor.

În unele cazuri chiar fără obligația de a publică anunțul și documentația pe SEAP.

Procedura simplificată reprezintă modalitatea de realizare a achizițiilor publice sub pragurile impuse de legislația europeană. Aceasta se realizează prin publicare numai la nivel național și cu utilizarea de termene mai scurte și cerințe minimale necesare pentru îndeplinirea contractului.

Pentru ce depășește pragul de 929.089 lei, se aplică procedurile de atribuire reglementate prin lege. Este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor.

Legea 98/2016 prevede în prezent și alte praguri: 23,3 milioane lei pentru lucrări, 600 mii lei pentru produse și servicii și 3,33 milioane lei pentru servicii sociale.

Ce modificări mai aduce Guvernul

Un element de noutate al acestei ordonanțe privind achizițiile publice este crearea cadrului legal care va permite, ulterior, prin detalierea în legislația secundară, încheierea de contracte fără publicarea prealabilă în SEAP a anunțului și documentației. Este vorba aici despre achizițiile directe mici realizate de autoritățile contractante.

Se introduce obligația autorității contractante de a solicită ofertantului/candidatului să precizeze, în oferta sau în solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractantilor propuși.

O nouă prevedere specifică faptul că nu poate fi aplicat criteriul costului/prețului cel mai scăzut în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de proiectare și execuție. Clarificarea legislativă este necesară pentru a aduce un aport mai mare calității în raport cu prețul pentru contracele de lucrări care implică și partea de proiectare.

Citește și:

CCINA Constanța formează experți în achiziții publice. Înscrierile se fac ACUM