Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu” din Medgidia organizează concurs pentru ocuparea unui post de secretar, cu jumătate de normă, pentru perioada determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire sau transformare în perioadă nedeterminată în urma unei evaluări anuale.

Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare;
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită/ condiţie de departajare pentru probele ulterioare.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
-proba scrisă: data de 24.10.2017, ora 9.00, la sediul instituţiei;
-proba practică: data de 24.10.2017, ora 11.30, la sediul instituţiei;
-proba de interviu: data de 24.10.2017, ora 12.30, la sediul instituţiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: Suru Adrian, telefon 0722144358.