Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică. ConcursuI va avea loc la sediul Spitalului Municipal Medgidia, Str. lon Creangă Nr.18, în perioada 25 septembrie 2017 – 02 octombrie 2017.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de invățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pcntru săvărşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vâsta standard de pensionare, conform legii.
Concurs susținut în două etape

Concursul se va desfășura în două etape după cum urmează:
a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie, în data de 25 septembrie 2017, ora 10:00;
Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se va afișa la sediul spitalului și, concomitent, pe pagina de internet a spitalului, în data de 25 septembrie 2017, ora 16:00.
Contestațiile privind proba de verificare a condițiilor stabilite în anunțul de concurs se pot depune până în data de 26 septembrie 2017, ora 16:00. Rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului în data de 27 septembrie 2017, ora 16:00.

b) proba interviu de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Medgidia, în data de 28.09.2017, începând cu ora 09:00.
Rezultatul în urma desfășurării probei de susținere publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul spitalului și pe pagina de internet a spitalului în data de 29 septembrie 2017, ora 12:00.

Contestațiile privind proba de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se pot depune până la data de 30 septembrie 2017, ora 12:00. la Secretariatul spitalului.

Rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului la data de 01 octombrie 2017, ora 12:00.

Înscrierea la concurs a candidaților se face la sediul Spitalului Municipal Medgidia, termenul limită de depunere a dosarelor este 21 septembrie 2017, ora 10:00, la secretariatul spitalului.

În data de 22.09.2017, ora 10:00 candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Medgidia, sub îndrumarea directorului medical al spitalului.

Sursa: http://www.spitalmedgidia.ro

FOTO: radioconstanta.ro

Vezi și: https://curierlocal.ro/10478/bogdan-mosescu-presedintele-ca-al-spitalului-municipal-medgidia-ma-voi-asigura-de-bunul-mers-al-concursului-pentru-ca-cel-mai-bun-sa-castige/

2 COMENTARII